10. januar –  Pølsefest

2.- 4. februar – Marsjseminar i Sverige

24. mars – Kakelotteri

14.-15. april – Seminar i Kråkstad

22.april – Friluflivetsdag

28. april – Jubileumsparade i Oslo sentrum

4.-5.mai- Kakelotteri/3.-4. mai oppdrag Kolbotn Torg

5. mai – konfirmasjonsspilling for Marianne

17. mai – Fast program

24. mai – Fotografering på Kolbotn Torg

2. juni – oppdrag Oscarsborg

10. juni –  Åsgårdstrandsdagene

21.juni – Spilling for 10.klassene på Ingieråsen skole

24.-29. Juni – Sommertur til Kroatia

  1. september – konfirmasjonsspilling for Silje og Merete

8. september – konfirmasjonsspilling for Vendela

14.-15. september – loppemarked

21.-23. september – oppdrag Åmål m/overnatting

20. oktober – årsfest på Rosenholm campus